Öppettider

Dag

Öppettider

Ansvarig

Telefon

Öppna banor

Dag:
Öppettider: 11:00-16:00
Ansvarig: Vincent Taabu
Telefon: 073-6790061
Öppna banor: Alla
Dag:
Öppettider: 17:00-20:00
Öppna banor: Alla
Öppet enl. vinterrutin. Se Facebook för ansvarig.
Dag:
Öppettider: 17:00-20:00
Öppna banor: Alla
Öppet enl. vinterrutin. Se Facebook för ansvarig.
Fler öppettider

Sponsorer