Öppettider

Dag

Öppettider

Ansvarig

Telefon

Öppna banor

Dag:
Öppettider: 11:00-16:00
Ansvarig: Ellie Magnusson
Telefon: 073-5161317
Öppna banor: Alla
Fler öppettider
Alla ni som gjort utlägg för inköp av material och tjänster till Åsätra emaila kvitton samt kontonr ni vill ha utbetalt till kassor@asatramk.se Om ni utför eget arbete för klubbens räkning emaila även era arbetstimmar till kassor@asatramk.se så de blir bokförda och kommer er tillgodo i vårt win-win system
Arbetsdagar bokförs på plats så detta gäller alltså allt ideellt arbete som utförs på övrig tid Stefan Hedström

Sponsorer