Öppettider

Dag

Öppettider

Ansvarig

Telefon

Öppna banor

Dag:
Öppettider: 17:00-20:00
Öppna banor: Alla
Öppet enl. vinterrutin. Se Facebook för ansvarig.
Dag:
Öppettider: 17:00-20:00
Öppna banor: Alla
Öppet enl. vinterrutin. Se Facebook för ansvarig.
Dag:
Öppettider: 11:00-16:00
Ansvarig: Vincent Taabu
Telefon: 073-6790061
Öppna banor: Alla
Fler öppettider

Hej, alla helgfria lördagar vintern 2021 har vi öppnare som håller kiosken öppen! Se hemsidan om info

Åksugen Medlem anmäler på hemsidan/facebook att man vill hålla öppet

Därefter hämtar medlemmen nyckel och håller bommen öppen 16:30-17:30 för inskrivning/avgift för övriga intresserade

Därefter stänger man bommen, körningen sker och varje medlem som lämnar banan stänger bommen efter sig

Sponsorer