Välkommen till Åsätra Motorklubb

Till startsidan Bli medlem

Öppettider

Dag

Öppettider

Ansvarig

Telefon

Öppna banor

Dag:
Öppettider: 17:00-20:00
Ansvarig: Charles Andersson
Telefon: 070-0903891
Öppna banor: Alla
Dag:
Öppettider: 17:00-20:00
Ansvarig: vakant
Öppna banor: Alla
Dag:
Öppettider: 11:00-16:00
Ansvarig: vakant
Öppna banor: Alla

Nyheter

Alla ni som gjort utlägg för inköp av material och tjänster till Åsätra emaila kvitton samt kontonr ni vill ha utbetalt till kassor@asatramk.se

Om ni utför eget arbete för klubbens räkning emaila även era arbetstimmar till kassor@asatramk.se så de blir bokförda och kommer er tillgodo i vårt win-win system

Arbetsdagar bokförs på plats så detta gäller alltså allt ideellt arbete som utförs på övrig tid

Stefan Hedström