Öppettider

Dag

Öppettider

Ansvarig

Telefon

Öppna banor

Dag:
Öppettider: 11:00-16:00
Ansvarig: vakant
Öppna banor: Öppet enligt vinterrutin, endast endurospår. Se Facebook för ansvarig och öppning.
Fler öppettider

Från lördag 12/3 och framåt är alla banor öppna. Välkomna !!

Tyvärr har vårt medlemsformulär kraschat… Så maila gärna in önskemål för 2022 till ordforande@asatramk.se. så lägger jag upp det!

Nya medlemsavgifter 2022.

Vi har fått uppfattningen om att våra medlemsavgifter blivit väl höga och vi tappar medlemmar pga. detta. Dock så är våra kostnader stadigt ökande med arrende o el mm.

Men vi måste prova någonting innan vi är allt för få medlemmar kvarVi har nu sänkt samtliga avgifter för de typer av medlemskap ni sedan tidigare är vana med. Vi lägger även till en form av medlemskap för de som känner att man inte har så mycket tid att lägga både på körning och arbete. För idag så finns flertalet klubbar som erbjuder liknande medlemskap utan massa motkrav. Detta typ av medlemskap passar perfekt för den som bara skall köra några enstaka långlopp och ”bara” behöver klubbtillhörigheten för licensen.

Sedan hoppas vi givetvis att flertalet sen löser andra former av medlemskap då vi skall försöka skapa ett mervärde med detta Nytt: Senior Passiv Medlem (ingen öppningsdag/förmåner).

Med denna typ av medlemskap kan du tex lösa licens för de tävlingar du skall köra samt nyttja vår bana och betala träningsavgift vid varje enskilt tillfälle. Du erbjuds dock inte att lösa träningskort, deltaga i kommande träningsgrupper som subventioneras av klubben och dylikt. Vi vet att det varit skralt med detta senare år, men satsar på omtag under 2022.

Senior 2022 med öppning: 700:-

Senior 2022 utan öppning: 1200:-

Senior 2022 passiv medlem: 400:-

Junior 2022 med öppning: 500:-

Junior 2022 utan öppning: 1000:-

Till er som redan betalt medlemsavgiften 2022. maila mig så får vi reda ut nån bra lösning! Till er som beställt. jag ändrar i varukorg

Tänk på namn o personnummer. samt om ni önskar med eller utan öppning osv osv…

mvh danne

Sponsorer