Nedan listas medlemmar som kan kontaktas som ersättare för er öppningsdag. Ersättning för detta är 500kr vardag och 700kr lördag. Detta betalas av den person som vill få sin tid ersatt. Listan är inte rangordnad utan det är fritt att välja.

Lista öppningsersättare

Namn

Telefon

Ersättningsdagar

Övrig info

Namn: Fanny Smedberg
Telefon: 072-3017866
Dagar: Tisdag, torsdag och lördag
Namn: William Hedström
Telefon: 076-1749285
Dagar: Tisdag, torsdag och lördag
Namn: Molly Lovén
Telefon: 070-5784338
Dagar: Tisdag, torsdag och lördag