Nedan listas medlemmar som kan kontaktas som ersättare för er öppningsdag. Ersättning för detta är 500kr vardag och 700kr lördag. Detta betalas av den person som vill få sin tid ersatt. Listan är inte rangordnad utan det är fritt att välja.

Lista öppningsersättare

Namn

Telefon

Ersättningsdagar

Övrig info

Namn: Joel Sand
Telefon: 070-775 74 71
Dagar: Tisdag, torsdag & lördag
Namn: Patrik Granelund
Telefon: 076-0894849
Dagar: Tisdag, torsdag & lördag
Namn: Tilde Rosengren
Telefon: 0767-069027
Dagar: Tisdag, torsdag & lördag
Namn: Idha Ullenius
Telefon: 072-7010786
Dagar: Tisdag, torsdag & lördag
Namn: Olivia Melin
Telefon: 073-5804401
Dagar: Tisdag, torsdag & lördag
Namn: Tim Sundqvist
Telefon: 072-7186865
Dagar: Tisdag, torsdag & lördag