Info från Kassören

Info från Kassören

Alla ni som gjort utlägg för inköp av material och tjänster till Åsätra emaila kvitton samt kontonr ni vill ha utbetalt till kassor@asatramk.se

Om ni utför eget arbete för klubbens räkning emaila även era arbetstimmar till kassor@asatramk.se så de blir bokförda och kommer er tillgodo i vårt win-win system

Arbetsdagar bokförs på plats så detta gäller alltså allt ideellt arbete som utförs på övrig tid

Stefan Hedström

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.