26 juni, 2018 Åsätra MK

Info från Kassören

Info från Kassören

Alla ni som gjort utlägg för inköp av material och tjänster till Åsätra emaila kvitton samt kontonr ni vill ha utbetalt till kassor@asatramk.se

Om ni utför eget arbete för klubbens räkning emaila även era arbetstimmar till kassor@asatramk.se så de blir bokförda och kommer er tillgodo i vårt win-win system

Arbetsdagar bokförs på plats så detta gäller alltså allt ideellt arbete som utförs på övrig tid

Stefan Hedström