Automatiskt utkast

  • All åkning sker på egen risk. Skyddsutrustning godkänd av Svemo skall bäras under all träning.
  • Vid ankomst, lös träningsavgift i kafeterian.
  • Motorerna skall vara avstängda innan 17.00 och efter 20.00 på vardagar och på lördagar innan11.00 och efter 16.00
  • Ingen åkning på banan före eller efter dess planerade öppningstid.
  • All åkning med motorcykel i depån är förbjuden, led cykeln i depån.
  • Ingen åkning utanför markerat område är tillåten.
  • All sorts tvättning får enbart ske på tvättplatserna i depån.
  • Använd miljömatta.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.