Automatiskt utkast

Nedan listas medlemmar som kan kontaktas som ersättare för er öppningsdag. Ersättning för detta är 500kr vardag och 700kr lördag. Detta betalas av den person som vill få sin tid ersatt. Listan är inte rangordnad utan det är fritt att välja.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.