Automatiskt utkast

När du ska hålla öppet

Om du är ansvarig för öppethållande en tisdag eller torsdag skall du vara på plats minst mellan 16:00-20:30. (Öppet för körning mellan 17:00-20:00).

Om du är ansvarig en lördag skall du vara på plats minst mellan 10:00-16:30 (Öppet för körning mellan 11:00-16:00)

Du kan inte köra själv den dag du håller öppet, du skall då arbeta i kiosken.

Hämta nyckel
Nyckel kvitteras ut på Statoil Åkerstorp som ligger på Centralvägen 67 i Åkersberga. Du måste visa giltig legitimation och kvittera ut nyckeln med din namnunderskrift. Visa legitimation och medlemskort i ÅsätraMK.

Vid öppning

 • Öppna bommen vid vägen. När du tar ur hänglåset så sätt tillbaka det på samma sida av plattjärnet som det togs bort från. D.v.s. med ett hänglås på varje sida om stolpen. Detta förhindrar att något lås försvinner under öppethållandet. Se till att bommens ände är förankrad i öppet läge så att den inte slår upp på någon bil som passerar.
 • Öppna dörren till klubbstugan. Om det är mörkt, och belysningen skall tändas, finns det en separat inplastad instruktion som du skall följa för hur du gör det, upphängd inne i kiosken.
 • Lägg fram inskrivningslista, det finns tomma under flik 1 i pärmen. Var noga med att på inskrivnings listan anteckna hur mycket de som betalar träningsavgifter betalar. Det underlättar för dig när du vid dagens slut skall summera hur mycket du sålt inom respektive kategori för. Notera även ditt namn, telefonnummer och dagens datum högst upp på inskrivningslistan.
 • Sätt på vattenpumpen. Strömbrytare finns ovanför diskbänken
 • Ta fram 10 korvbröd och lägg i en försluten plastpåse så att de hinner tina. Fyll på allteftersom du säljer om det behövs.
 • Brygg kaffe i kaffebryggaren
 • Lägg 10 korvar på uppvärmning i korvkokaren, fyll på allteftersom du säljer om det behövs
 • Ställ fram (exponera) övrigt som finns till försäljning

Stängning

 • Underrätta kioskansvarig Daniel Rivera om något saknas eller börjar ta slut
 • Fyll på läskkyl och dylikt. Vem vill få ljummen läsk nästa gång…
 • Plocka undan allt du lagt fram för exponering. Diska det du använt samt städa kiosk och klubblokal noggrant (dammsug och våttorka)
 • Bär ut alla sopsäckar och släng dem i någon av sopuppsamlingskärlen ute. Lämna ingen mat eller annat ätbart framme då det lockar in möss i lokalen.
 • Stäng av vattnet (Strömbrytaren ovanför diskbänken)
 • Dra ur sladden till kaffebryggaren.
 • Lås klubblokal med både dörrlås och regel. Lås ytterdörr till omklädningsrummen. Kolla att den blåa containern vid dammen ute på crossbanan för bevattningspumpen är låst, att den blå containern i depån är låst samt lås bommen nere vid vägen när du lämnar anläggningen.
 • Ring/SMS nästa person på öppningslistan och påminn om att denne skall hålla öppet nästkommande öppningsdag. Om du inte får tag i nästa på listan eller problem uppstår skicka e-post till styrelsen@asatramk.se och berätta vad som är problemet.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.