Menu

  • *All åkning sker på egen risk. Skyddsutrustning godkänd av Svemo skall bäras under all träning.
  • *Vid ankomst, lös träningsavgift i kafeterian.
  • *Motorerna skall vara avstängda innan 17.00 och efter 20.00 på vardagar och på lördagar innan11.00 och efter 16.00
  • *Ingen åkning på banan före eller efter dess planerade öppningstid.
  • *All åkning med motorcykel i depån är förbjuden, led cykeln i depån.
  • *Ingen åkning utanför markerat område är tillåten.
  • *All sorts tvättning får enbart ske på tvättplatserna i depån.
  • *Använd miljömatta.
back to top