Menu

Medlemsavgifter 2018

Inför 2018 kommer ÅsätraMK att erbjuda en ny form av "passivt" medlemskap. Avgifterna för icke medlemmar höjs och för medlemmar sänker vi träningsavgifterna.

Nytt för 2018 är att man erbjuds köpa sig fri från öppningsdagar i kiosk. För de medlemmar som känner att tiden inte räcker till.

Juniormedlemskap med målsman

Medlemskapet gäller för ett barn t.o.m. det år de fyller 17 år med en målsman som ej kör.

Familjemedlemskap

Familjemedlemskapet gäller för alla i familjen tills det år barnet/barnen fyller 18 år. Som familj räknas hemmahörande på samma adress och innefattar föräldrar och barn under 18 år. Aktivt medlemskap kräver två öppningsdagar.

Seniormedlemskap

Gäller från det år du fyller 18år. Aktivt medlemskap kräver en öppningsdag

Priser

Juniormedlemskap med målsman 500kr inkl en öppningsdag

Familjemedlemskap 1100kr inklusive två öppningsdagar

Familjemedlemskap utan krav på öppning 1100kr+800kr

Aktivt Seniormedlemskap 700kr inklusive en öppningsdag

Seniormedlemskap utan krav på öppning 700+800kr

Träningskort upp till 12år 600kr

Träningskort från över 12år 700kr

Inga medlemskort kommer aktiveras på de som valt den aktiva medlemsformen innan man är inskriven på öppningslistan.

Länk till formuläret ligger på hemsidan under ”att bli ny medlem” OBSERVERA, Personnummret!!

Träningsavgifter 2018

Stora banan: 50kr för medlemmar, 150 för icke medlemmar

Lilla Banan: 50kr för medlem, 100kr för icke medlemmar

Ev. KM ingår i medlemsavgiften och inga andra avgifter tillkommer för dessa.

Spekulationer kring att det skulle tas ut en högre avgift vid träning på belyst bana har förekommit, detta kommer inte att ske utan samma träningsavgift gäller hela året.

back to top