Logo
Print this page

När du skall hålla öppet

Du hittar uppgift om när du skall öppna på vår hemsida www.asatramk.se under ”Om föreningen” och sedan på ”Öppningslista 2014”.

Om du är ansvarig för öppethållande en tisdag eller torsdag skall du vara på plats minst mellan 16:00-20:30. (Öppet för körning mellan 17:00-20:00)

Om du är ansvarig en lördag skall du vara på plats minst mellan 10:00-16:30 (Öppet för körning mellan 11:00-16:00)

Du kan inte köra själv den dag du håller öppet, du skall då arbeta i kiosken.

 Hämta nyckel

Nyckel kvitteras ut på Statoil Åkerstorp som ligger på Centralvägen 67 i Åkersberga. Du måste visa giltig legitimation och kvittera ut nyckeln med din namnunderskrift. Visa legitimation och medlemskort i ÅsätraMK.

 Vid öppning

 • Öppna bommen vid vägen. När du tar ur hänglåset så sätt tillbaka det på samma sida av plattjärnet som det togs bort från. D.v.s. med ett hänglås på varje sida om stolpen. Detta förhindrar att något lås försvinner under öppethållandet. Se till att bommens ände är förankrad i öppet läge så att den inte slår upp på någon bil som passerar.
 • Öppna dörren till klubbstugan. Om det är mörkt, och belysningen skall tändas, finns det en separat inplastad instruktion som du skall följa för hur du gör det, upphängd inne i kiosken.
 • Ta fram en ny kassarapport ur pärmen. Det finns nya under flik 3
 • Fyll i dina uppgifter: ansvarig, telefon samt datum på kassarapporten
 • Räkna växelkassan. Skriv in vad som finns i växelkassan vid dagens början vid punkt 1) på kassarapporten. (Det bör vara 500kr)
 • Lägg fram inskrivningslista, det finns tomma under flik 1 i pärmen. Var noga med att på inskrivnings listan anteckna hur mycket de som betalar träningsavgifter betalar. Det underlättar för dig när du vid dagens slut skall summera hur mycket du sålt inom respektive kategori för. Notera även ditt namn, telefonnummer och dagens datum högst upp på inskrivningslistan.
 • Sätt på vattenpumpen. Strömbrytare finns ovanför diskbänken
 • Ta fram 10 korvbröd och lägg i en försluten plastpåse så att de hinner tina. Fyll på allteftersom du säljer om det behövs.
 • Brygg kaffe i kaffebryggaren
 • Lägg 10 korvar på uppvärmning i korvkokaren, fyll på allteftersom du säljer om det behövs
 • Ställ fram (exponera) övrigt som finns till försäljning

Stängning

 • Sätt in ifylld inskrivningslista under flik 2 i pärmen
 • Notera på tavlan ovanför kioskluckan om något skulle saknas, alternativt ring kioskansvarig Niklas Horn Lundberg på 073-9601095.
 • Plocka undan allt du lagt fram för exponering. Diska det du använt samt städa kiosk och klubblokal noggrant (dammsug och våttorka)
 • Bär ut alla sopsäckar och släng dem i någon av sopuppsamlingskärlen ute. Lämna ingen mat eller annat ätbart framme då det lockar in möss i lokalen.
 • Stäng av vattnet (Strömbrytaren ovanför diskbänken)
 • Dra ur sladden till kaffebryggaren.
 • Ta fram kassarapporten du påbörjade när du öppnade. Räkna ihop din försäljning och redovisa hur mycket, i kronor, du har sålt för inom de tre kategorierna nedan
 • Notera summa träningsavgifter vid punkt 2) på kassarapporten
 • Notera summa kioskförsäljning vid punkt 3) på kassarapporten
 • Notera summa klädförsäljning vid punkt 4) på kassarapporten
 • Om du tar kontanta pengar från kassan, för att ersätta inköp du eller någon annan gjort. Bifoga kvitto och notera utlägget under kontanta utbetalningar punkt 5) på kassarapporten
 • Summera vid punkt 6) Summering (1 tom 5) på kassarapporten
 • Lägg 500 kr i växelkassan till nästa öppethållande. Helst i nedan valörer om möjligt. Skriv in under punkt 7) på kassarapporten hur mycket du lämnar i växelkassa! Bör alltså vara 500 kr |2*100kr + 2*50kr + 5*20kr + 7*10 + 6*5kr = 500kr
 • Notera dagens överskott vid punkt 8) Dagens överskott på kassarapporten
 • Lägg dagens överskott tillsammans med ifylld och underskriven kassarapport i en plastpåse och förslut denna. Ring 070-2926860 (Bengt Söderman) för besked om vad du skall göra med påsen med pengarna och kassarapporten.
 • Lås klubblokal med både dörrlås och regel. Lås ytterdörr till omklädningsrummen. Kolla att den blåa containern vid dammen ute på crossbanan för bevattningspumpen är låst, att den blå containern i depån är låst samt lås bommen nere vid vägen när du lämnar anläggningen.
 • Ring nästa person på öppningslistan och påminn om att denne skall hålla öppet nästkommande öppningsdag. Om du inte får tag i nästa på listan eller problem uppstår skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och berätta vad som är problemet
ÅsätraMK. All rights reserved.