Menu

Uppgift Antal Info
Kiosken 4 st Inga förkunskaper krävs
Parkeringen fedag kväll och lördag morgon 1 st Inga förkunskaper krävs
Anmälan Fredag kväll och lördag morgon 2 st Inga förkunskaper krävs
Zonchefer 2 st God kunskap om banan och säkerhet
Flaggvaktsansvarig 1 st God kunskap om banan och säkerhet
Målgång 1 st Inga förkunskaper krävs
Depå 1 st Inga förkunskaper krävs
Besiktning med ljudprov 2 st Grundkunskap om mc Styrdokument finns
Flaggvakter minst 22 st Inga förkunskaper krävs info ges innan tävling krav minst 15år

 

back to top