Menu

Här presenteras de möten och arbetsdagar sektionen har


Arbetsdag

xxxdagen den xx/xx kl xx.xx-xx.xx

Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,

Övrig info,Övrig info,Övrig info,Övrig info,


Sektionsmöte

Plats: Klubbstugan

Datum: 23/1

Tid: 18.00-20.00

Sammankallande: Marcus Callemo

Alla Crossintresserade medlemmar är välkommna

 

back to top