Menu

Årsmöte 2017

Datum för årsmöte är bokat till 2017-02-22 kl 18:30 och hålls i lokalen Grynnan, Ingång från gatan vid Nr16 och sedan ner i källaren, i Åkersberga Centrum. Vägbeskrivning se hemsidan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 februari för att behandlas på årsmötet, dessa lämnar du in via mail till styrelsen@asatramk.se
Vi lägger upp evenemanget på facebook för anmälan. Vi kommer att bjuda på smörgåstårta. För er som inte använder ”facebook”, maila till styrelsen@asatramk.se
Väl Mött Styrelsen ÅsätraMK


Information från svemo

Generalsekreterare Per Westling vill informera om licensförändringarna och konsekvenserna av detta.

Försäkring och licenser 2017

Argument licenser 2016 


Öppningsdagar 2017

Nu är det dags att välja öppningsdagar för 2017. Se vakanta dagar i öppningslistan och emaila sedan vilka dagar du kan ta inkl. ditt Namn och Mobilnr till web@asatramk.se. Det är varje medlems ansvar att hålla öppet minst 2 dagar / år och man tillgodoräknas poäng i bonussystemet (billigare träningsläger mm)


Facebook

(du behöver inte ha ett konto på facebook för att kunna se sidan).
Gå in och gilla sidan för att följa klubben på facebook

Information Om medlemsavgifter 2016

Om du vill veta när våra banor är öppna så titta under menyn "om föreningen" och välj öppningslista. på öppna dagar finns en öpnningsansvarig. Tomma rutor betyder stängt. I listan ser du även öppettider och vilka banor som är öppna. Inskrivning vid ankomst i klubbstugan. Med anledning av det nyckfulla vädret denna vinter kan vi med kort varsel tvingas ändra öppetstatus, vi gör vårt bästa för att hålla så god framförhållning det går att ha med den vädersituation som råder.

foton och film